Η εταιρία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ A.E. δραστηριοποιείται σε αρκετούς τομείς της αγοράς γεωργικών εφοδίων. Βασικό αντικείμενο της αποτελεί η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και προϊόντων θρέψης φυτών. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο φυτώριο για παραγωγή και διάθεση σποροφύτων σε όλη την Ελλάδα.Το δυναμικό της επιχείρησης στελεχώνει έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της παραγωγής καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς. Συνεργάτες της είναι γνωστοί οίκοι του εξωτερικού, αναγνωρισμένης αξίας, με επιλεγμένα προϊόντα κατάλληλα για τις ελληνικές συνθήκες αγοράς.