ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

  

Nemasum

Για διέγερση της φυσικής άμυνας του ριζικού συστήματος
Άζωτο (Ν) 4% β/β, Σίδηρος (Fe) 0,2%, Μαγγάνιο (Mn) 0,3%, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudomonas fluorescens και Paecilomyces lilacinus.

Rhizosum N

Προϊόν Μικροοργανισμών
Μυκόριζες 2%, Azotobacter vinelandil 1x1010 UFC/g.

Rhizosum Max

Προϊόν Μικροοργανισμών
Azotobacter vinelandii 4x108 CFU/ml, Bacillus megaterium 4x108 CFU/ml, Pseudomonas putida 4x108 CFU/ml.

Stand Up

Φυσικό προϊόν μικροοργανισμών
Pseudomonas, Stenotrophomonas, Bacillus, Rhizobium, Trichoderma, Azorhizobium. Συνολική συγκέντρωση μικροοργανισμών 7*109

Progrow 570

Μυκόριζες και μικροοργανισμοί για ανάπτυξη ριζικού συστήματος
Μυκόριζες (Glomus mosseae, Glomus aggregatum, Glomus etunicatum, Glomus intraradices), Bacillus sp (8 strains), Pseudomonas fluorescens, Trichoderma (3 strains), Streptomyces (2 strains), Azotobacter (2 strains).

Progrow 620

Μείγμα Μικροοργανισμών για Ενεργοποιήση και Προστασία των Φυτών
Συνολική συγκέντρωση μικροοργανισμών 5*1011.

Progrow 740-Ν

Μείγμα μικροοργανισμών για την προστασία του ριζικού συστήματος.