ΧΗΛΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΗΛΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ecoquel Micromix

Μίγμα χηλικών ιχνοστοιχείων με αμινοξέα
Σίδηρος (Fe) EDTA 6%, Μαγγάνιο (Mn) EDTA 2,5%,Ψευδάργυρος (Zn) EDTA 1,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,6%, Βόριο (B) O,5%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,4%, Κοβάλτιο (Co) 0,02%
Σκεύασμα ιχνοστοιχείων με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα χηλικής μορφής με τον παράγοντα EDTA που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να τα εφαρμόσει  και  από το έδαφος με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Ultraferro

Για εφαρμογές απο το έδαφος
Χηλικός σίδηρος (Fe) EDDHA 6%. (ECO-CERT MA54P-37.3)
Ιδανικό σκεύασμα σιδήρου με EDDHA για εφαρμογή από το έδαφος. Ο χηλικός παράγων είναι σταθερός σε εδαφικό pH από 4 ως 11.  Περιέχει την κατάλληλη αναλογία ortho-ortho & ortho-para ισομερών με συνέπεια την άμεση σχεδόν έναρξη απόδοσης του Fe (ortho-para) η οποία συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα με την απελευθέρωση του  ortho-ortho ισομερούς.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Tradecorp Fe 13%

Σιδηρός υδροπονίας
Χηλικός σίδηρος (Fe) EDDHA 6%. (ECO-CERT MA54P-31.3) Σίδηρος κατάλληλος για υδροπονικές καλλιέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εφαρμογές εδάφους. Χηλικός σίδηρος EDTA  13,2%.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Maxflow Ca

Πολύ πυκνό εναιώρημα ασβεστίου.
Οξείδιο του ασβεστίου  (CaO) 33,6% β/β (ECOCERT MA54P-11.3)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Tradecorp Mg 10%

Χηλικό μαγνήσιο  EDTA  10%.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Tradebor 11%

Οργανικό βόριο
Βόριο εθανολαμίνης (Β) 11% β/β.(ECO-CERT MA54P-10.3)
Η σταθερότερη χηλική μορφή βορίου. Εξαιρετικά χρήσιμο για την υποστήριξη της καρπόδεσης στα κηπευτικά και την ελιά.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Tradecorp Ζn 14%

Χηλικός ψευδάργυρος  EDTA  14%.
Κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες (ECO-CERT  MA54P-34.3)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Tradecorp Mn 13%

Χηλικό μαγγάνιο  EDTA  13%.
Κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες (ECO-CERT  MA54P-33.3)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Defender Calmag

Μίγμα ασβεστίου και μαγνησίου για διαφυλλική χρήση
Αβέστιο (CaO) 5% β/β, Μαγνήσιο (ΜgO) 5% β/β
Διαφυλλικό σκέυασμα μαγνησίου και ασβεστίου για την αντιμετώπιση σύνθετων τροφοπενιών. Τα αμινοξέα που περιέχει βελτιώνουν την απορρόφηση από το φύλλωμα.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Maxflow Zn

Πολύ πυκνό εναιώρημα ψευδαργύρου
Ψευδάργυρος  40% β/β. (ECO-CERT MA54P-15.3)
Κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες (ECO-CERT  MA54P-15.3)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Maxflow Μn

Πολύ πυκνό εναιώρημα μαγγανίου.
Μαγγάνιο 28% β/β. (ECO-CERT MA54P-13.3) Κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες (ECO-CERT  MA54P-13.3)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας