ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Bioterra 25

Βελτιωτικό της δομής των εδαφών

Οργανική ουσία (Πολυσακχαρίτες εδάφους) 25% β/β
Η χρήση του συνιστάται σε εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία. Βοηθά τα φυτά να ‘’ξεκινήσουν’’μετά τη μεταφύτευσή τους ειδικά δε όταν έχει προηγηθεί απολύμανση του χωραφιού.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Saltrad

Διορθωτής αλατούχων εδαφών

Χηλικό οξείδιο ασβεστίου (CaO) 6,8% β/β, Θείο (SΟ3) 4,8% β/β
Το  SALTRAD είναι προϊόν σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλατότητα και την περίσσια των εδάφων σε νάτριο.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Lower-7

Όξινος διορθωτής pH νερού και εδαφών
Άζωτο (Ν) 15%, Θείο (SΟ3) 40% β/β.
Το  LOWER-7  είναι σκεύασμα τριπλής δράσης:
1.Ρυθμιστής pH  νερού και εδαφών.
2.Καθαρίζει τα συστήματα άρδευσης από τα άλατα.
3.Πηγή αζώτου για τα φυτά.
Η χρήση του για τη μείωση του pH των ψεκαστικών διαλυμάτων είναι ευεργετική γιατί αυξάνει την υπολειμματική δράση των φυτοφαρμάκων και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών φυτοπροστασίας.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας