ΚΟΚΚΩΔΗ

ΚΟΚΚΩΔΗ

Blue Dream

Το γνήσιο μπλε λίπασμα.
12 - 12 - 17 + 2 MgO + 6 S + TE