ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Greco A Palla - Λεπτοφυλλος

Ποικιλία χαμηλή, συμπαγής με κοντά μεσογονάτια και φύλλωμα σε σχήμα μπάλας. Φύλλα μικρά με χρώμα ανοικτοπράσινο.

Genovese Classico FT-Πλατυφυλλος

Ποικιλία αρωματική μέτριας ανάπτυξης. Φύλλα λογχοειδή σε σχήμα κουταλιού με έντονα πράσινο χρώμα. Σπόρος απαλλαγμένος από φουζάριο και σπόρους κουσκούτα.

Red Rubin- Κοκκινος

Ποικιλία μέτριας ανάπτυξης.  Φύλλα πεπλατισμένα πριονωτά στην περιφέρειά τους 8x4 cm, με έντονο κόκκινο χρώμα. Άνθη με μωβ κάλυκες και κόκκινα πέταλα.

Geniale Compact

Πολύ συμπαγές φυτό με κοντά μεσογονάτια. Έχει παχιά πράσινα φύλλα σε σχήμα κουταλιού. Ειδική επιλογή για φυτώρια, κατάλληλη για καλλιέργεια σε γλάστρα την θερινή περίοδο. Σπόρος απαλλαγμένος από το φρουζάριο και τη κουσκούτα.