ΒΛΗΤΟ

ΒΛΗΤΟ

Βλητο

Ποικιλία πολύ παραγωγική που δεν σποριάζει και δίνει πολλές συγκομιδές. Φυτό πολύ ζωηρό πλατύφυλλο με ζωηρό πράσινο χρώμα.