Μπροκολο

Μπροκολο

Limba F1

Πρώιμο μπρόκολο με μεγάλη κεντρική κεφαλή και λίγα παραπούλια. Κοπή στις 85-90 ημέρες. Κεφαλή σφιχτή σε σχήμα θόλου πολύ καλού μεγέθους  με πολύ λεπτό σπυρί και χρώμα σκούρο πράσινο.

Apolena F1

Όψιμο υβρίδιο 90-100 ημερών. Φυτό χαμηλό πολύ δυνατό με κεφαλή βάρους 1-1,5 kg σκούρου πράσινου χρώματος με λεπτό σπυρί. Αρκετά παραπούλια καλού μεγέθους.

Grande F1

Ποικιλία μεσοπρώιμη 80-85 ημερών με φυτό ψηλό και δυνατό. Κεφαλή μεγάλου μεγέθους με θαυμάσιο σκούρο πράσινο σπυρί. Πολλά παραπούλια μεγάλου μεγέθους.

Calabrese Natalino (Πρασινο)

Ποικιλία όψιμη. Φυτά μετρίου μεγέθους με αρκετά παραπούλια. Κεφαλή πράσινη, μεγάλη.