Ραδικι

Ραδικι

Da Taglio Bionda a foglie Large ('Ημερo)

Φυτό με ζωηρή και όρθια ανάπτυξη. Φύλλωμα πλούσιο και μεγάλο με φύλλα με άσπρο μίσχο. Ποικιλία εξαιρετικά παραγωγική με γλυκιά γεύση.

Palla Rosso 6 (Ιταλικό)

Ποικιλία ντόπια πολύ παραγωγική με όρθιο φύλλωμα πολύ κατσαρό οδοντωτό με κόκκινο μίσχο. Έχει πικάντικη γεύση και δίνει αρκετές κοψιές.

Rossa di Treviso 2 (Άγριο Κόκκινο)

Ντόπια ποικιλία με κατσαρό πολύ ωραίο φύλλωμα με κόκκινο μίσχο. Απλώνεται χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους και κόβεται μια μόνο φορά. Το φύλλωμα του γίνεται έντονα κατσαρό όταν περιορίζονται τα ποτίσματα.

Spadona (Άγριο Άσπρο)

Ποικιλία του βουνού, με πολύ κατσαρό φύλλωμα και άσπρο μίσχο. Απλώνεται χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους και δίνει 3-4 κοψιές. Έχει γεύση πικάντικη μάλλον πικρή.

Catalogna Frastagliata (Μακεδoνίας)

Ποικιλία καμπίσια πολύ παραγωγική με φυτό όρθιο, φύλλα οδοντωτά και λευκό μίσχο. Δίνει πολλές κοψιές και έχει εξαιρετική γεύση.