Ρεβα

Ρεβα

Snowball

Ποικιλία μεσοπρώιμη με δυνατό φυτό και υπόγειο μέρος σφαιρικό και ολόλευκο.

Purple Top White Globe

Ποικιλία μεσοόψιμη, με δυνατό φυτό και υπόγειο μέρος μεγάλο σφαιρικό ασπροκόκκινο.