Σχοινοπρασο

Σχοινοπρασο

Praga

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μαύρο σπόρο.